Szybka instalacja kontrolera domeny Active Directory

Czasami na szybko potrzebujemy postawić maszynę wirtualną i skonfigurować na niej domenę. Całkiem sporo klikania które da się uprościć.

Nawet jak nie robimy tego na szybko, a ze względów na plan Disaster Recovery potrzebujemy mieć wszystko opisane jako kod, poniższe komendy mogą się przydać.

Na początku potrzebujemy postawić najprostszą możliwą maszynę wirtualną, np. Windows Server 2019 w wersji Core. Zwykle takiego typu maszynom ustawiam 2 procesory i kilka GB pamięci przydzielanej dynamicznie (w praktyce zwykle taka maszyna zużywa w okolicach 1 GB. Następnie uruchamiamy:

Instalacja wymaganych komponentów

ADD-WindowsFeature RSAT-Role-Tools
Install-windowsfeature AD-domain-services

Konfiguracja Active Directory

$domainName = "POC"

Install-ADDSForest `
 -CreateDnsDelegation:$false `
 -DatabasePath "C:\Windows\NTDS" `
 -DomainMode "WinThreshold" `
 -DomainName "$domainName.local" `
 -DomainNetbiosName "$domainName" `
 -ForestMode "WinThreshold" `
 -InstallDns:$true `
 -LogPath "C:\Windows\NTDS" `
 -NoRebootOnCompletion:$false `
 -SysvolPath "C:\Windows\SYSVOL" `
 -Force:$true

W czasie instalacji musimy tylko podać hasło do odzyskiwania domeny i po paru chwilach wszystko gotowe.

Warto zadbać żeby kontroler domeny miał stały adres IP, ponieważ wszystkie maszyny dołączane do domeny powinny korzystać z DNS zainstalowanego na kontrolerze domeny.

Weryfikację instalacji możemy wykonać komendą:

Get-ADDomainController

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *